Ansökan om bidrag
Då det inte alltid är helt lätt att följa med i svängarna gällande bidrag för solcellsinstallationer har vi anställt Amar Delilovic som närmast kommer från Länsstyrelsen där han arbetat med bidrag för solelsinstallation. 
Har ni frågor gällande solcellsbidrag, ROT-avdrag, elcertifikat eller andra frågor gällande solelsinstallationer, är ni välkomna att ringa eller maila Amar.  
amar@nordicsunpower.se 
Tel 031-348 00 15 
 
Sedan 2009 finns ett statligt stöd för installation av solceller. Stödet riktas till alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Intresset för stödet är stort och fram till och med december 2014 har ca 8 000 ansökningar inkommit till Länsstyrelserna varav ca 3 000 av dessa har beviljats stöd. 
 
Solceller på takRegeringen har avsatt medel för stöd till solceller med syftet att bidra till omställningen av energisystemet och till näringslivsutveckling inom energiteknikområdet. 
 
Ny stödnivå från 1 januari 2015 
Stödnivån från och med den 1 januari 2015 är maximalt 30 procent till företag och högst 20 procent till övriga. Stödnivån beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. 
 
För ansökningar från andra än företag som inkommit innan 1 januari 2015 gäller den tidigare stödnivån, det vill säga 35 procent. Ansökningarna behandlas i turordning av Länsstyrelserna. Stödet är rambegränsat vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker. 
 
Skattereduktion från 1 januari 2015 
Från och med 1 januari 2015 kan man få skatterreduktion för överskotts el som matas in på elnätet. Läs mer om skattereduktionen på Skatteverkets webbplats. 
 
Vem kan få stöd till solceller? 
Stödet ges till alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner. 
 
Vilka typer av system omfattas av stödet? 
Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Installationen ska vara slutförd senast 31 december 2016.
Hur söker man stöd? 
Ansökan om solcellsstöd kan göras på två sätt: 
 
1.Fyll i ansökningsblanketten och skicka in den till Länsstyrelsen i ditt län. Här hittar du   kontaktuppgifter till Länsstyrelsen i ditt län 

OBS! Ansökningsblanketten ska skickas till Länsstyrelsen i ditt län. Energimyndigheten behandlar inga ansökningar. 
 

2.Gör en digital ansökan via
Boverkets E-tjänster. 
 E-tjänsten kräver e-legitimation/Bank-ID. 
 
Vem ska man fråga? 

*Länsstyrelserna svarar på frågor om stödet och tar emot och hanterar ansökningar. 
*Kommunernas Energi- och klimatrådgivare svarar på frågor om teknik, kostnader och bidrag. 
*Energimyndigheten svarar på specifika frågor om föreskrifter och fördelning av medel och tillhandahåller månadsrapporter för solcellsstödet

 
Statistik över solcellstödet varje månad 
Varje månad skickar Energimyndigheten ut statistik från Boverket som innehåller bl a beviljat stöd per län, trendrapporter m.m. Registrera din prenumeration här
 
Fler tips för dig som producerar egen el 
Ansök om elcertifikat 
Som producent av egen el från solceller kan du även ansöka om elcertifikat, ett frivilligt stöd till all förnybar elproduktion.  
Läs mer om elcertifikat
 
Ansök om ursprungsgarantier 
Du kan även ansöka om ursprungsgarantier. Det är en elektronisk handling som garanterar ursprunget på din el.  
Läs mer om ursprungsgarantier.